Angkor Wat Equinox © Wikipedia

Angkor Wat Equinox

Tiết Điểm Phân [Equinox] xuất hiện hai lần trong một năm — vào khoảng 20 tháng Ba22 tháng Chín hàng năm, khi mặt phẳng xích đạo của Trái Đất đi qua tâm Mặt Trời. Vào thời gian này trục Trái Đất không nghiêng ra xa cũng như hướng tới Mặt Trời. Trên Trái Đất khi này thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau. Sau đó mặt trời sẽ di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn so với xích đạo nên độ dài giữa ngày và đêm sẽ thay đổi.

Angkor Wat Equinox © ShutterStock ID 2285776509 by Lim Roma
Angkor Wat Equinox © ShutterStock ID 2285776509 by Lim Roma
Angkor Wat Equinox | By EAC News
Angkor Wat Equinox | By EAC News

Tại Điểm Phân, Mặt Trời nằm trên một trong hai giao điểm của ba mặt gồm mặt phẳng xích đạo, mặt phẳng hoàng đạo và thiên cầu. Các giao điểm này được gọi là Xuân Phân và Thu Phân. Mỗi điểm phân xuất hiện mỗi năm một lần vào một thời điểm nhất định trong một ngày, khoảng 20 hoặc 21 tháng Ba và 22 hoặc 23 tháng Chín hàng năm.

Angkor Wat Equinox | By Area Cambodia
Angkor Wat Equinox | By Area Cambodia

Angkor Wat Equinox ព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រី

Sự liên kết mặt trời của điểm phân tại Angkor Wat đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, trong một xu hướng du lịch mới kết nối với các hiện tượng mặt trời, cũng được thấy ở những nơi như Luxor và Tu viện Vezelay. Đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia đã được bình chọn là địa điểm Số Một trên thế giới để ngắm bình minh và hoàng hôn, một phần là do hiện tượng Equinox Angkor Wat.

Điểm phân Angkor Wat diễn ra hai lần một năm vào ngày Xuân Phân và Thu Phân. Thật ngưỡng mộ trí tuệ người xưa với sự sắp xếp, biểu thị một hệ thống thiên văn học khá phức tạp và ảnh hưởng của Ấn Độ giáo trong khi xây dựng quần thể Angkor Wat, Campuchia ngày xưa. Mặt trời mọc trên Angkor Wat tại thời khắc Điểm Phân thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc. Mọi người ai cũng có thể đứng trước cổng phía tây để chiêm ngưỡng mặt trời mọc chính diện trên tháp sen trung tâm ngoạn mục, tuyệt đẹp và chỉ chính xác hai lần trong năm.

Angkor Wat Equinox | By SiemReap.net
Angkor Wat Equinox | By SiemReap.net

Đặt chỗ và đến Angkor Wat cùng Thiên Xuân Travel để chiêm ngưỡng Angkor Wat Equinox, tiết Xuân Phân và Thu Phân. Save the date!

Thiên Xuân Travel
Park 2, 208 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
📨 booking@thienxuantravel.com
☎️ +84 888 890 898 — 0938 558 228

Office in the United States
14114 Beech Glen Dr, Houston, TX 77083
☎️ +1 (281) 906-2744

Your opinion counts!