Chính sách thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ & BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đây là cách mà chúng tôi sử dụng các cookie trên trang web của Thiên Xuân Travel và cũng là cách mà Thiên Xuân Travel xử lý, bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách:

I. CÁC COOKIES:
Cookies là một file thông tin nhỏ yêu cầu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Quý khách. Một khi Quý khách đồng ý, file này sẽ được lưu trữ và giúp phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho Quý khách biết khi Quý khách truy cập một trang web cụ thể. Các cookies cho phép các ứng dụng trang web phản hồi thông tin đến Quý khách trên phương diện cá nhân. Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu, thích và không thích của Quý khách bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích (preference) của Quý khách.

Chúng tôi sử dụng các cookies lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, các cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho Quý khách một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà Quý khách nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích.

Một cookie không thể nào giúp Thiên Xuân Travel truy cập vào máy tính của Quý khách hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý khách ngoài các dữ liệu mà Quý khách chọn để chia sẻ với chúng tôi. Quý khách có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookies. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookies, nhưng Quý khách có thể thường xuyên thay đổi settings trình duyệt của Quý khách để từ chối các cookies nếu muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc Quý khách nhận được lợi ích tối đa từ website.

II. THANH TOÁN & BẢO MẬT
Tất cả các giao dịch của Quý khách sẽ được bảo mật bằng SSL tại hệ thống của MasterCard. Thiên Xuân Travel bảo đảm rằng toàn bộ thông tin thẻ của Quý khách được bảo mật tuyệt đối tại MasterCard và Vietcombank.

III. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau đây: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, sở thích của Quý khách… (*)

(*) Chúng tôi thu thập những thông tin này để nắm bắt nhu cầu của Quý khách và mang lại cho Quý khách một dịch vụ tốt hơn, như sau:

• Nhằm cung cấp cho các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan hoàn tất việc đăng ký và đặt tour của Quý khách;
• Nhằm nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi;
• Gửi đến Quý khách điểm thưởng, các chương trình khuyến mại theo mùa hay những thông tin đặc biệt theo mùa, theo xu hướng… qua email mà Quý khách đồng ý khi thực hiện đăng ký hay yêu cầu;
• Nếu Quý khách không muốn nhận bất kỳ một email về thông tin khuyến mại nào nữa từ chúng tôi, Quý khách có quyền ‘unsubscribe’/ không nhận thông tin quảng cáo qua email — bất cứ lúc nào;

Đôi lúc, Thiên Xuân Travel chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho Cơ quan Chức năng hoặc Cơ quan Điều tra có thẩm quyền — nếu được yêu cầu theo luật định, hoặc cần thiết cho việc ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội và truy tố trước pháp luật để bảo vệ các quyền của khách hàng.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của Quý khách trong việc lựa chọn Thiên Xuân Travel để đăng ký trực tuyến. Do đó, chúng tôi sẽ luôn bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của Quý khách với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

III. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH:
Thiên Xuân Travel sẽ không bao giờ bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của Quý khách đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi Quý khách cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.

Nếu Quý khách cho rằng thông tin về Quý khách mà chúng tôi đang nắm giữ có phần nào không chính xác hoặc chưa đầy đủ, xin vui lòng gửi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Thiên Xuân Travel càng sớm càng tốt theo địa chỉ email sau. Chúng tôi sẽ hiệu chỉnh ngay mọi thông tin chưa chính xác: booking@thienxuantravel.com

IV. BẢO MẬT THÔNG TIN:
Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của Quý khách được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho Thiên Xuân Travel, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp. Hơn thế nữa, Thiên Xuân Travel cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của Thiên Xuân Travel.

V. XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Nếu cần xóa dữ liệu khỏi các máy chủ Thiên Xuân Travel vì bất cứ lý do gì, Quý khách đều có thể gửi email yêu cầu tới email booking@thienxuantravel.com. Thời gian xử lý xóa toàn bộ thông tin cá nhân là bảy (7) ngày làm việc.

VI. CÁC ĐƯỜNG LINKS, LIÊN KẾT:
Các website hoặc email của chúng tôi có thể có các đường links/liên kết ngoài—với các website khác. Khi Quý khách click vào các đường link này có nghĩa là Quý khách đã truy cập vào một website khác. Vì thế Thiên Xuân Travel không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư đối với bất cứ thông tin nào mà Quý khách đã cung cấp trong khi truy cập các website khác và các website ấy không chịu sự điều chỉnh theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Quý khách nên đọc kỹ và xem xét Chính sách về Quyền riêng tư của họ bởi vị các chính sách về Quyền riêng tư của họ có thể khác so với chính sách của Thiên Xuân Travel chúng tôi.

VII. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & CÁC COOKIES:
Chúng tôi có quyền thay đổi cách mà Thiên Xuân Travel sử dụng các cookies và cách mà chúng tôi thu thập, truyền tải và xử lý những thông tin cá nhân của người sử dụng mà Thiên Xuân Travel cho là cần thiết. Do đó, chính sách này có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi mới nhất.

Có thể Quý khách không cho là nó giống nhau và Quý khách đồng ý kiểm lại chính sách này mỗi lần Quý khách truy cập vào trang web để xem những thay đổi. Việc Quý khách sử dụng thường xuyên website này chứng tỏ rằng Quý khách chấp thuận các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư hoặc mọi sửa đổi của Thiên Xuân Travel chúng tôi.

Trân trọng cám ơn Quý khách!
» Xem thêm: Điều kiện & Điều khoản dành cho Khách hàng

Your opinion counts!