Uncategorized

Chính sách thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ & BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN Đây là cách mà chúng tôi sử dụng các cookie trên trang web của Thiên Xuân Travel và cũng là cách mà Thiên Xuân Travel xử lý, bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách: I. CÁC COOKIES:Cookies là một file thông […]

Read more

Điều kiện và điều khoản

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO KHÁCH HÀNGKhi thực hiện đặt dịch vụ của Thiên Xuân Travel (vé máy bay, khách sạn, tour… ), Quý Khách chấp thuận những Điều kiện và Điều khoản dưới đây: 1. ĐỊNH NGHĨA:1.1 Dịch vụ Thiên Xuân Travel: là việc Thiên Xuân Travel thay mặt khách hàng thực […]

Read more