Vé đoàn Hà Nội – Côn Đảo

Tháng Năm và tháng Sáu 2023

Bay thẳng với Bamboo Airways. Hành lý xách tay 7kg, ký gửi 15kg

Tháng Năm

09sT3-T4 9-10/505:50 – 16:357.150.000
18sT4-T6 10-12/505:50 – 11:507.000.000
20sT2-T4 15-17/507:25 – 07:556.700.000
20sT3-T4 16-17/511:10 – 16:356.700.000
20sT5-T6 18-19/511:10 – 10:256.850.000
20sT2-T3 22-23/513:40 – 16:356.850.000
14sT3-T4 23-24/507:25 – 11:507.000.000
20sT4-T5 24-25/511:10 – 11:506.700.000
20sT5-T7 25-27/507:25 – 07:556.950.000
20sT2-T4 29-31/505:50 – 11:507.050.000
20sT4-T6 31/5-2/605:50 – 11:507.000.000

Tháng Sáu

20sT5-T7 1-3/611:20 – 10:256.800.000
20sT4-T5 7-8/6 13:40 – 11:506.700.000
20sT5-T6 8-9/605:50 – 11:506.850.000
20sT6-T7 9-10/611:10 – 11:507.300.000
20sT2-T4 12-14/613:40 – 11:507.000.000
20sT3-T5 13-15/605:50 – 11:506.650.000
20sT4-T5 14-15/607:25 – 16:357.000.000
20sT4-T6 14-16/605:50 – 16:357.000.000
20sT2-T3 19-20/611:10 – 10:256.700.000
20sT3-T4 20-21/611:10 – 10:257.200.000
20sT3-T5 20-22/607:25 – 07:556.650.000
20sT4-T6 21-23/607:25 – 10:257.000.000
20sT4-T6 21-23/605:50 – 11:506.900.000
20sT3-T4 27-28/607:25 – 10:256.650.000
20sT4-T5 28-29/611:10 – 10:256.800.000
20sT5-T7 29/6-1/705:50 – 10:256.900.000

Live your travel dreams!
Thiên Xuân Travel Service Co., Ltd.
Park 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
booking@thienxuantravel.com
Hotline: +84 888 890 898

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.